Run and Walk
proste spacer
MENU
:: Run
:: Walk
:: Prihláška
:: Štartovná listina
:: Výsledky
:: Fotografie
:: Faq
:: Partneri
:: Kontakt
Ďalšie podujatia
Biela Stopa
 
bike and roll
 
bike and roll

TJ Biela Stopa Kremnica

Kontakt
Usporiadateľ:
Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica – občianske združenie

adresa: ul. P.Križku 391/6, 967 01 Kremnica

IČO: 35656824
DIČ: 2020541743

číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0412203453/0900
IBAN SK2109000000000412203453
BIC code GIBASKBX

tel./fax:
+421 45 6742 850
mobil SK: +421 911 602 218
mobil EU: +421 908 602 218

e-mail:
info@bielastopa.eu
web: www.runandwalk.sk
PARTNERI
Partneri logos