Run and Walk
proste spacer
MENU
:: Run
:: Walk
:: Prihláška
:: Štartovná listina
:: Výsledky
:: Fotografie
:: Kontakt
Ďalšie podujatia
Biela Stopa
 
bike and roll
 
TJ Biela Stopa Kremnica
Kontakt
Usporiadateľ:
Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica – občianske združenie

adresa: ul. P.Križku 391/6, 967 01 Kremnica

IČO: 35656824
DIČ: 2020541743

číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0412203453/0900
IBAN SK2109000000000412203453
BIC code GIBASKBX

mobil SK: +421 911 602 218

e-mail:
info@bielastopa.eu
web: www.runandwalk.sk
PARTNERI
Partneri logos